Behandeling

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de behandeling van ADHD. Deze informatie is verzameld in een richtlijn.
De multidisciplinaire richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen en jeugdigen (Trimbosinstituut, 2005).
ADHD wijkpraktijk maakt in zijn behandeladvies gebruik van deze richtlijn.

Eerste plaats in de behandeling van ADHD heeft psycho-educatie. Uitleg aan kind/jongere en ouders over ADHD en de behandelmogelijkheden.  Deze zal afgestemd worden op de al aanwezige kennis over ADHD bij kind en ouders. Met deze kennis en de expertise van ADHD wijkpraktijk, kan door ouders en kind aangegeven worden welke behandeling gewenst is en wordt een behandelplan gemaakt.

Soms is na de psycho-educatie nog aanvullende hulp gewenst/nodig in de vorm van gedragstherapie, ouderbegeleiding of sociale vaardigheidstraining. Bij jonge kinderen kan dit in de vorm van speltherapie. Hiervoor verwijst ADHD wijkpraktijk naar elders. ADHD wijkpraktijk beschikt over een breed netwerk aan hulpverleners en kan hierin adviserend zijn.

Indien bovenstaande interventies onvoldoende effect hebben op het functioneren van het kind kan medicatie ondersteunend zijn in de behandeling. Medicatie kan ADHD niet genezen. Het is wel bewezen dat medicatie (psychostimulantia) de kernsymptomen van ADHD (hyperactiviteit, impulsiviteit, aandachts- en concentratieproblemen) sterk verminderen. Dat kan een positief effect hebben op de ontwikkeling van het kind, de sociale interactie, het schoolwerk, het zelfvertrouwen en het zelfbeeld.

ADHD wijkpraktijk heeft veel ervaring en expertise in de medicamenteuze behandeling van ADHD bij kinderen en jongeren. Voorafgaand aan medicamenteuze behandeling wordt uitgebreid informatie gegeven over welke medicijnen er zijn, te verwachten werking en bijwerkingen. Voor het starten van medicatie wordt een lichamelijk onderzoek verricht waarbij lengte, gewicht, pols en bloeddruk gemeten worden.
Na het starten van medicatie volgt na 2-3 weken een telefonisch contact. Indien er wijzigingen zijn in dosering of middel zijn is er na 2-3 weken opnieuw telefonisch contact. Na ongeveer 8 weken wordt een vervolgafspraak bij de ADHD wijkpraktijk gepland. Daarna volgt minimaal 2 x per jaar een controle afspraak. Deze kunnen bij de ADHD wijkpraktijk plaats vinden maar indien gewenst kan terug verwezen worden naar de huisarts.